Vi letar efter mark för bostäder i Sveriges storstäder med omnejd

Vi letar aktivt efter ny mark för exploatering av anpassade bostäder som skall smälta in i den omgivande miljön. Har ni mark att sälja så kan det vara av intresse för oss. Det spelar ingen roll om det är en liten markbit eller för ett större område.

Affärsupplägg

Innovation Properties goda kontakter och erfarenhet ger dig möjlighet till flera alternativa affärsupplägg beroende på vad som passar dig bäst. Kontakta oss för mer information.

Långsiktiga relationer

Innovation Properties är väldigt måna om att arbeta långsiktigt med alla våra affärsrelationer där ledord som ärlighet, respekt och tillit är en självklarhet.