Den personliga bostadsutvecklaren

Innovation Properties är den personliga bostadsutvecklaren som skapar moderna, funktionella och tidlösa bostäder i attraktiva områden.

Vår historia

Innovation Properties grundades 2012 av Kristian Wahlberg och Johan Bondebjer. Sedan starten har bolaget visat en stark tillväxt.

Under bolagets första verksamhetsår producerades och såldes fyra bostäder, andra året 18, tredje året 54 och fjärde verksamhetsåret 104 bostäder. Under 2017 beräknar bolaget produktions- och säljstarta ca 250-260 bostäder i attraktiva områden i Stockholm till ett projektvärde om ca 1 250 msek.

Fastighetsportföljen per Q2 2017 möjliggör ett potentiellt utvecklat projektvärde om ca 6 200 msek fördelat på ca 110 000 kvm ljus BTA.

Hösten 2015 flyttade bolaget in i större kontor på Hamngatan 11 vid Norrmalmstorg i Stockholm. I slutet av 2016 togs grannkontoret över som under våren 2017 kommer att renoveras och integreras med befintligt kontor för att möta bolagets expansion.

Mål

Målet när bolaget grundades var att efter 5–7 år producera ungefär 200 bostäder om året med genomgående högsta kvalitet, kundnöjdhet och innovativ arkitektur.

På längre sikt avser bolaget kontinuerligt investera i hyresfastigheter, både som bostäder och handel med eventuell framtida exploateringsmöjlighet.

Affärsidé

Vår affärsidé är att bygga kvalitetsbostäder i attraktiva områden – och sälja dem till ett rimligt pris.

Med den moderna människans behov i åtanke skapar vi bostäder med karaktär; bostäder som kombinerar samtida design, tidlösa kvalitéer och funktionella lösningar. Helt enkelt trivsamma hem som står sig över tid.

Hög kundnytta är ett av våra ledord, och eftersom bostadsköpet ofta är en av livets viktigaste affärer lägger vi största vikt vid att våra kunder ska kunna göra ett så tryggt och smidigt bostadsköp som möjligt.

Vision

Vi vill vara med och utveckla stadsbilden. Detta gör vi genom att – med minimal miljöpåverkan – bygga väldesignade bostäder som höjer människors livskvalitet såväl som kvaliteten på området i stort. För att lyckas med detta arbetar vi med några av branschens främsta arkitekter och byggentreprenörer.

I samtliga våra projekt utgår vi från läget. Efter att noggrant ha analyserat omgivningen ritar våra arkitekter husen utifrån områdets specifika karaktär och förutsättningar.

Organisation

För uppförandet av bostäderna upphandlar Innovation Properties en totalentreprenad med fast pris från ledande byggföretag. Idag engagerar Innovation Properties ungefär 150 personer med erfarenhet inom ekonomi, juridik, arkitektur, byggnation och bostadsförsäljning. För att säkerställa hög kvalitet och effektivt genomförande samarbetar Innovation Properties enbart med stora väletablerade byggföretag med gott renommé och god ekonomi.

Joint Venture

Innovation Properties samarbetar i vissa projekt med samarbetspartners eller investerare. Syftet är att tillvarata varandras fördelar och kunskaper samt möjliggöra fler projekt.

Goda affärsrelationer

Bolaget arbetar långsiktigt med alla partners, leverantörer såsom byggentreprenörer, konsulter mfl vilket skapar en tydlig förståelse för varandras behov och därmed smidiga och problemfria projekt.

Personligt engagemang

Vi har en öppen företagskultur där samarbete, diskussioner och kreativitet uppmuntras. Vi har ett stort förtroende för våra medarbetare och alla är medvetna om sitt personliga ansvar för att värna om god service och goda kundrelationer. För oss är det viktigt att alla delar företagets värderingar och att samtliga medarbetares agerande, såväl internt som externt, präglas av kompetens, kreativitet, ansvarskännande, god ordning och hög affärsmoral.

Miljö och energi

Vårt mål är att alltid ligga i framkant vad gäller ansvarsfullt företagande inom fastighetsutveckling. Byggnader står för cirka 40 procent av energianvändningen i samhället, varav merparten används under driftsfasen. Vår största möjlighet att bidra till minskad klimatpåverkan är genom att utveckla och bygga energieffektiva byggnader.

Att ge tillbaka

Innovation Properties ser årligen över möjligheten att ge tillbaka till samhället. I fjol stöttade bolaget Stockholms Stadsmission och Cancerfonden.

Ägarstruktur

Bolaget är privatägt och ägs av grundarna till hälften vardera.