Välkommen till Birka, Sicklaön

Flerfamiljshus i Nacka
Kommande

Birka är ett av Nackas äldsta områden och ligger attraktivt med endast 6 km till Slussen och den nya tunnelbanan planerad endast ett par hundra meter bort. Här planeras för byggnation av bostäder som smälter väl in i omgivningen.

  • Detaljplanearbete
  • Projektering
  • Byggstart
  • Säljstart
  • Inflyttning

Område

Birka, Nacka

Bostadstyp

Flerfamiljshus

Bostadsstorlekar

Ej fastställt

Antal bostäder

Ca 30-40