Välkommen till Stuvsta, Huddinge

Flerfamiljshus invid Stuvsta C
Kommande

Flerfamiljshus med yteffektiva lägenheter i attraktiva Stuvsta i Huddinge. Planbesked är beviljat av kommun.

  • Detaljplanearbete
  • Projektering
  • Byggstart
  • Säljstart
  • Inflyttning

Om bostäderna

Förhoppningen är ett erbjuda yteffektiva bostäder med förskola i entréplan för god ekonomi till föreningen samtidigt som det föreligger ett stort behov av förskoleplatser i kommun. Ansökan om detaljplaneförändring är inskickad och behandlas av kommun för närvarande.

Område

Projektet är attraktivt beläget i Stuvsta, alldeles invid centrum.

Bostadstyp

Flerfamiljshus

Antal bostäder

34 bostäder (preliminärt)

Storlekar

1–4 rum

Status

Positivt planbesked från kommun.

Arkitekt

Hultman–Vogt