Riddersvik Trädgårdsstad, Hässelby

  • Kommande
  • Radhus & lägenheter

Riddersvik Trädgårdsstad

Innovation Properties vann i samarbete med Västkuststugan AB och arkitektbyrån Ahlqvist & Almqvist en tidig markreservation för uppförande av radhus & lägenheter i blivande Riddersvik Trädgårdsstad.

Området som föreslås bebyggas utgörs till största delen av mark som tidigare varit odlingsmark (trädskola, lantbruk). Det avgränsas i norr av Lövstavägen som föreslås få delvis ny sträckning med nya vägkorsningar och gång- och cykelvägar. I söder och väster sträcker sig gamla trädalléer till Riddersviks Gård som är kulturhistoriskt värdefull och ska bevaras.

Status

Detaljplanarbete

Projektering

Byggstart

Säljstart

Inflyttning

Liknande projekt

Innovation Properties

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av de senaste nyheterna. För information om behandling av personuppgifter, klicka här.