Markförvärv

Vi letar aktivt efter förvärv av byggrätter, både för småhusproduktion och flerfamiljshus.

Vi förvärvar även råmark eller mark under detaljplaneförändring. Är du en privatperson och vill ha hjälp och stöd mot kommun i detaljplaneprocessen? Där kan vi bistå med våra egna planarkitekt och garantera exploateringskostnader m.m. Gemensamt utformar vi förutsättningarna så du känner dig trygg genom hela processen samtidigt som vi driver projektet framåt med kommun.

Vår mångåriga erfarenhet av bostadsutveckling och långvariga relationer med kommuner, entreprenörer och andra intressenter gör oss till en trygg och långsiktig partner.

Tillsammans skapar vi ett affärsupplägg som passar just dina behov.

Där det finns mark, där ser vi möjligheter.

Kontakt

Har du några frågor eller vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss.

Kristian Wahlberg
kristian@innovationproperties.se
+46 72 060 20 30

Johan Bondebjer
johan@innovationproperties.se
+46 72 253 72 64

Innovation Properties

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av de senaste nyheterna. För information om behandling av personuppgifter, klicka här.